concept-pic-science

חברת Aldagen האמריקאית הכריזה על התחלת מחקר קליני בשלב מתקדם לשיפור קליטת תרומת דם טבורי אצל ילדים הסובלים ממחלות מטבוליות תורשתיות.

חולה ראשון כבר עבר את הטיפול במסגרת המחקר הקליני המתקדם שבו נעשה שימוש במוצר ALD-101 אותו פיתחה החברה.
ALD-101 הינה אוכלוסיית תאי גזע אשר בודדה מדם טבורי בשיטה שפותחה ע"י Aldagen. במסגרת המחקר תוערך היכולת של המוצר לזרז קליטת נויטרופילים (סוג של תאי דם לבנים) וטסיות דם לאחר השתלת דם טבורי אצל החולים.

40 ילדים הסובלים ממחלות מטבוליות תורשתיות העוברים השתלת תאי גזע מדם טבורי ישתתפו במחקר המתקדם שייערך במספר מרכזים רפואיים. מטרתו העיקרית של המחקר תהיה לקבוע האם המוצר ALD-101 יכול לזרז התחדשות של טסיות דם במחזור הדם. 24 חולים שהשתתפו בשלב הקודם של המחקר שהיה מצומצם יותר הראו ירידה משמעותית מבחינה סטטיסטית בזמן קליטת השתל של טסיות דם בחולים שקיבלו ALD-101 כחלק מהליך השתלת תאי גזע מדם טבורי בהשוואה לחולים שעברו השתלת דם טבורי ללא המוצר בניסויים קליניים קודמים.

השתלת תאי גזע מדם טבורי הוכחה כטיפול מוצלח בילדים עם מחלות מטבוליות תורשתיות כגון Krabbe Syndrome, Metachromatic Leukodystrophy, Hurler Syndrome, and Adrenoleukodystrophy,
מחלות אלו לרוב סופניות עם מעט מאוד אפשרויות טיפוליות מלבד השתלת תאי גזע.

המוצר של חברת Aldagen עשוי לסייע בצמצום פרק הזמן שבו חולים שעברו השתלת דם טבורי מגיעים מחדש לרמות מספיקות של נויטרופילים וטסיות דם, שעלול להיות ממושך. בפרק הזמן שבין ההשתלה לבין קליטת השתל החולים נמצאים בסיכון גבוה לזיהומים, דימומים ותופעות נוספות הקשורות בהשתלה.

הכתבה המלאה התפרסמה באתר http://www.marketwire.com/.


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton