concept-pic-science

כיום מאוחסנות למעלה ממליון מנות דם מחבל הטבור ברחבי העולם - 30% בבנקים ציבוריים ו-70% בבנקים פרטיים - גידול של 50% מידי שנה.

עד היום בוצעו למעלה מ- 10,000 השתלות מדם טבורי בקרב חולי לוקמיה - 30% אצל מבוגרים חולי סרטן, 25% במחלות גנטיות והיתר בילדים.
הטכנולוגיה של גידול תאים במעבדה, לאחר האיסוף הראשוני, יפתור את בעיית מיעוט התאים בכל מנה. ככל שתחום מדעי זה יתבסס, לצד פיתוח סטנדרטים גבוהים של אחסון, כך תתרחב קשת האפשרויות לשימוש בדם טבורי.

יש כיום שלושה מקורות מרכזיים לתאי גזע:
  • מח עצם
  • תאי גזע עובריים
  • תאי גזע דם מחבל הטבור (דם פריפריאלי)

כאשר חולה נזקק להשתלה, הרופא המטפל יחליט באיזה מקור של תאי גזע להשתמש, אך זה יהיה תלוי במספר גורמים וביניהם:
  • מידת התאמת הרקמות בין התורם לנתרם
  • קצב קליטת השתל
  • הזמן שיידרש למציאת התאמה מלאה בין התורם נתרם

  • ברחבי העולם קיימת דרישה גוברת והולכת להשתלת מח עצם. מידי שנה נזקקים מאה אלף איש להשתלת מח עצם על רקע של בעיות המטולוגיות ומאה אלף נוספים בגלל גידולים סרטניים. בארה"ב, למשל, רק פחות מ- 30% מהחולים הלבנים מוצאים תורם מתאים ורשימת הממתינים מתארכת ועומדת כיום על לא פחות מתשעה מיליון בני אדם. משך הזמן הנדרש למציאת תורם מתאים עומד על כארבעה חודשים.

  • תהליך האיסוף - לאחר הלידה נאספת מחבל הטבור כמות של בין 50 ל-100 מ"ל דם טבורי. הדם נבדק ואחרי תהליך עיבוד טכנולוגי הוא מאוחסן בתנאי הקפאה עמוקים למשך שנים רבות. התהליך כולל את השלבים הבאים: איסוף-רישום-עיבוד-הקפאה. האיסוף והרישום נעשים בחדר הלידה ואילו העיבוד וההקפאה בבנק הדם הטבורי.

  • שוק הריפוי בעזרת תאי גזע הוא התחום ה"חם" ביותר בענף הביוטכנולגיה והוא צפוי להיות השנה מעל 21 מיליארד דולר.

כיום מאוחסנות למעלה ממליון מנות דם מחבל הטבור ברחבי העולם - 30% בבנקים ציבוריים ו-70% בבנקים פרטיים - גידול של 50% מידי שנה.
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton