concept-pic-science

לפי מחקר איטלקי שפורסם לאחרונה בכתב העת המדעי Cell Transplantation ניתן לתקן איבוד שמיעה כתוצאה מנזק לשבלול האוזן ע"י השתלת תאי גזע מדם טבורי

החוקרים הראו כי התאים נדדו לאזור הפגוע ותיקנו תאים האחראים על העברת התחושה והקול ותאי עצב.

לצורך המחקר המדענים עשו שימוש במודל של בע"ח שסבלו מאיבוד שמיעה קבוע שנוצר ע"י חשיפה לרעש, כימיקלים רעילים או שניהם. התחדשות רקמה בשבלול האוזן נצפתה רק בקבוצת בעלי החיים אשר עברה השתלת תאי גזע מדם טבורי.

החוקרים השתמשו בשיטות מעקב רגישות בכדי לקבוע האם התאים שהושתלו אכן נדדו והגיעו לשבלול האוזן והעריכו את תרומתם לשיקום תאי העצב והרקמה התחושתית.

"הממצאים שלנו הראו תיקון משמעותי של הנזק באמצעות תאים שמקורם בבני אדם אשר הגיעו לשבלול האוזן", אמר דר' רוברטו רבולטלה, מוביל המחקר. "חלק מתאי הגזע שהיו בזרם הדם התאחדו עם תאים מקומיים ויצרו תאים חדשים, אף על פי כן, נראה שישנו קשר ישיר בין השתלת תאי הגזע עם שיקום הרקמה ותיקונה וזאת מאחר ונצפה כי שבלול האוזן בעכברים שלא עברו השתלה נותר פגוע בצורה משמעותית".

בתוצאות המחקר נמצא כי שיקום השבלול היה קטן יותר בקבוצה של מושתלי תאי הגזע שסבלו מאיבוד שמיעה שנגרם ע"י חשיפה לרעש, לעומת זה הנגרם ע"י כימיקלים, דבר המרמז על נזק חמור יותר שנגרם ע"י חשיפה לרעש. ההשפעות השיקומיות היו גדולות יותר בקבוצת העכברים אשר קבלה כמות גדולה יותר של תאי גזע מדם טבורי. כמו כן נמצא כי שיקום רקמות השבלול השתפר ככל שהזמן שחלף.

לפי דברי רבולטלה, התוצאות שלהם מצביעות על אפשרות לשיטת טיפול חדשה לשיקום האוזן הפנימית המספקת תנאים לחידוש שבלול שהתחרש.

"מחקר זה מעניק תקווה לטיפול אפשרי לתיקון לקויי שמיעה, בעיקר לאלו שנגרמו כתוצאה מנזק לשבלול האוזן", אמר דר' דיוויד איב מאוניברסיטת דרום פלורידה ועורך כתב העת Cell Transplantation.

לכתבה המלאה arrowpink_bullet_over
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton