concept-pic-science

מחקר הראה לראשונה, כי תאי גזע אנדותליאליים מדם טבורי שעברו הקפאה לצורך שימור הינם זהים לתאים טריים מבחינה מראה, מבנה ותפקוד.
החוקרים מצאו, כי ההקפאה לא משפיעה על תאי הגזע ביכולתם להוות מקור עשיר לתאי אנדותל, וכי התאים שהיו מוקפאים שמרו על תכונתם ליצירת כלי דם חדשים. הצלחת המחקר חוסכת את הצורך בתהליכי בידוד התאים טרם ההשתלה בבני אדם ומספקת תקווה, כי שימור לטווח ארוך של התאים לא יפגע ביכולתם להוות מאגר לסוגי תאים פוטנציאלים מועילים אחרים.

מחקר שפורסם בגיליון האחרון של כתב העת Cell Transplantation, הראה לראשונה שתאים אנדותליאליים שמקורם בתאי גזע מדם טבורי שעברו הקפאה, הינם זהים מבחינת מראה, מבנה ותפקוד לתאי אנדותל שבודדו ממנת דם טרייה.  הצלחת המחקר חוסכת את הצורך בתהליכי בידוד התאים טרם ההשתלה בבני אדם.

"תאי גזע מדם טבורי מוכרים וידועים כמקור עשיר לתאי גזע אנדותליאליים בעלי פוטנציאל לטיפול רפואי", אמר ד"ר ג'ון מלרו-מרטין מהמחלקה לניתוחי לב בבית החולים לילדים בוסטון, ובית הספר לרפואה הארוורד, שחיבר את המאמר. "הקפאה קריוגנית היא השיטה האמינה היחידה לשימור תאי גזע מדם טבורי לטווח ארוך, ושימושים קליניים של תאי גזע אנדותליאליים תלויים ביכולתנו למצות אותם ממנות מוקפאות".

תאים אנדותליאליים (endothelial progenitor cells - EPCs) הינם תאים המעורבים ביצירת כלי דם חדשים ובשמירה על תקינות שכבת האנדותל המכסה את כלי הדם. עד למחקר זה, בידוד מוצלח של תאי גזע אנדותליאליים (EPCs) ממנת דם טרייה הפך לשגרה, למרות שבידוד EPCs מתאים שמקורם בתאי גזע מדם טבורי שעברו הקפאה קריוגנית לא דווח בעבר.  "בנוסף לכך שהשגנו תאים הזהים מבחינת המראה, קיבלנו גם מספר דומה של מושבות תאי EPCs, ללא קשר במקור התאים – טריים או מוקפאים", הוסיף ד"ר מלרו – מרטין.

החוקרים דיווחו בנוסף, כי תאי הגזע האנדותליאליים שהתקבלו ממנת דם טבורי שעברה הקפאה היו בעלי יכולת יצירת כלי דם חדשים.

"מחקר זה מראה, כי ההקפאה לא משפיעה על תאים מדם טבורי ביכולתם להוות מקור עשיר לתאי גזע אנדותליאליים", הסיק ד"ר פול סנברג, עורך ראשי בכתב העת Cell Transplantation ומנהל המרכז למצוינות לחקר המוח וההזדקנות באוניברסיטת דרום פלורידה.
"הגילוי מספק תקווה, כי שימור לטווח ארוך של התאים לא יפגע ביכולתם להוות מאגר לסוגי תאים פוטנציאלים מועילים אחרים".

לכתבה המלאה:
Cryopreserved Endothelial Progenitor Cells Phenotypically Identical To Non-Frozen, Study Finds

למאמר המדעי:
Functional Endothelial Progenitor Cells From Cryopreserved Umbilical Cord Blood


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton