concept-pic-science

חוקרים מאוניברסיטת ליובן שבבלגיה בשיתוף עם מכון המחקר לביוטכנולוגיה הבין אוניברסיטאי פלנדרס הראו כי שימוש בתאי גזע עצמיים (שהופקו מהחולה וישמשו לטיפול בעצמו).הינה בעלת השפעה חיובית משמעותית על החלמת הלב לאחר אירוע לבבי. במחקר שנעשה הוקטן באופן משמעותי גודלו של אזור האוטם.

השימוש בתאי גזע הינו בטוח ועד היום לא נצפו כל תופעות לוואי המיוחסות לתאי גזע.
המחקר פורסם בכתב העת המדעי Lancet.

בעת אוטם חריף בשריר הלב (התקף לב), זרימת הדם בכלי הדם שבלב נחסמת, שריר הלב אינו מקבל מספיק חמצן והרקמה מתה.

בחלק מהמקרים ניתן לשחזר ולפתוח את הסתימה באמצעות טכניקת הבלון, אך ללב נגרם נזק קבוע בעיקר לחדר השמאלי.

החוקרים בדקו את ההשפעה של הזרקת תאי גזע שהופקו ממוח עצם של החולה על קבוצת חולים שעברה אוטם בשריר הלב. אספקת הדם חודשה באמצעות טיפול בבלון ובתוך 24 שעות הוזרקו לחולים תאי גזע. חלק מהחולים שימשו כבקורת ולהם הוזרק פלסבו.

שיפור בתפקוד הכללי של החדר השמאלי הושג אצל כל החולים, בעיקר אצל אלו שסבלו מהאוטם הכי חמור. אולם בקבוצת החולים שטופלה באמצעות תאי גזע נצפתה ירידה גדולה ומשמעותית יותר בגודל האזור שנפגע לעומת קבוצת הביקורת ובהתאמה גם הפעילות בחדר השמאלי נשמרה יותר.


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton