concept-pic-science
מחקר אירופאי: השתלת תאי גזע מדם טבורי מתורם זר הינה חלופה טובה לחולי MDS (תסמונת מיאלודיספלסטית) מבוגרים שלא נמצאה עבורם תרומת מוח עצם.

מחקר חדש מראה, כי השתלת תאי גזע מדם טבורי מתורם זר הינה אלטרנטיבה טובה להשתלת תאי גזע ממוח עצם לחולי תסמונת מיאלודיספלסטית (myelodysplastic syndromes) הנמצאים ברמת סיכון גבוהה ושלא נמצא עבורם תורם מוח עצם מתאים.

"התוצאות לטווח הארוך הינן זהות משני מקורות תאי הגזע", אמר ד"ר גווילרמו סנז, אחד ממחברי המחקר.

השתלת תאי גזע ממוח עצם הינה האפשרות הטיפולית היחידה הזמינה כיום לחולי MDS (סוג של סרטן דם הגורם להתפתחות לא תקינה של כל סוגי התאים הנוצרים במח העצמות). אולם, רק 40% עד 50% מהחולים ימצאו תורם מתאים. השתלת תאי גזע מתורם בעל התאמה גנטית מפחיתה את הסיכונים לסיבוכים, כגון מחלת השתל נגד המאחסן. מחלה זו מתרחשת, כאשר התאים המושתלים תוקפים את תאי המאחסן (המושתל) מכיוון שהם רואים בהם גוף זר.

מקור חלופי לתאי גזע הינו דם טבורי. השתלת תאי גזע מדם טבורי משמשת כטיפול חלופי לחולים בלוקמיה מיאלובלסטית, אשר לא נמצא עבורם תורם מוח עצם מתאים. כאשר נשקלת השתלת תאי גזע מדם טבורי בנוסף לתרומת מוח עצם מתורם זר, "סיכויי ההשתלה עולים מ-20% עד- 30% עד ל-80% עד 90% כתוצאה מסבירות גבוהה יותר למציאת מנת תואמת של דם טבורי וזמינות גבוהה של הדם הטבורי (10 עד 30 ימים לעומת 3 עד 4 חודשים) מתחילת החיפוש ועד להשתלה", אמר ד"ר סנז.

אולם, המידע הזמין אודות השימוש בהשתלות תאי גזע מדם טבורי בחולי MDS הינו מועט.

במחקר זה, חוקרים מאירופה ניתחו נתונים ממשרדי רישום אירופאים של השתלות כדי להעריך את התוצאות של השתלות, בודדות או כפולות, של תאי גזע מדם טבורי, בחולים מבוגרים עם MDS או אנמיה מיאלואידית חריפה (AML) משנית. אנמיה מיאלואידית חריפה משנית מתפתחת כתוצאה מטיפול כימותרפי לסוגי סרטן אחרים.

המחקר כלל 39 חולים עם MDS ו- 69 חולים עם אנמיה מיאלואידית חריפה משנית. מתוך 108 החולים, 77 עברו השתלה של מנה אחת של דם טבורי ו- 31 חולים עברו השתלה משתי מנות של דם טבורי. הגיל החציוני של המשתתפים במחקר היה 45 שנים. רוב חולי ה- MDS במחקר היו עם מחלה אגרסיבית. בהתאם לגילם ולמצב המחלה, החולים קיבלו טיפולים כימותרפיים במנה רגילה או מופחתת, כהכנה להשתלה.

חוקרים החשיבו השתלה כמוצלחת אם השתל נקלט בגוף תוך 60 ימים מההשתלה. היקלטות של שתל מוגדרת כמצב בו תאי הגזע מהתורם מתרבים ויוצרים תאי דם חדשים. השתל נקלט, כאשר לחולה יש 500 נויטרופילים (אחד מסוגי תאי הדם הלבנים) בליטר דם במשך 3 ימים של בדיקות, או 20,000 עד ל- 50,000 טסיות דם לליטר במשך 7 ימים.

החוקרים גילו, כי 78% מהחולים הגיעו למספר הנויטרופילים הדרוש להיקלטות השתל בתוך 60 ימים. 50% מהחולים הגיעו לרמות טובות של טסיות דם בתוך 60 ימים. חולים שעברו טיפולי הכנה עם מינון מופחת של כימותרפיה, הגיעו לרמות זהות בקליטת השתל בהשוואה לחולים שקבלו את המנה הסטנדרטית.

שימוש בשתי מנות של דם טבורי (השתלה כפולה) לא העלה את סיכויי קליטת השתל בהשוואה להשתלה של מנה בודדת. אולם, השתל נקלט פחות טוב בחולים שאובחנו למעלה מ- 9.5 חודשים לפני הטיפול ואשר היו בעלי רמות גבוהות של תאי דם לא תקינים.

אצל 21% מהחולים המחלה חזרה בתוך שנתיים. החוקרים מצאו, כי חולים שעברו טיפולי הכנה במינון נמוך וחולים במחלה ברמת סיכון גבוהה, היו בעלי סיכוי גבוה יותר לחזרת המחלה. 49% מהחולים מתו בתוך שנתיים מההשתלה כתוצאה מסיבוכים או גורמים שאינם קשורים לחזרת המחלה. גורם המוות השכיח ביותר היה זיהום.

נמצא, כי חולים שעברו טיפולי הכנה במינון נמוך וחולים שעברו את ההשתלה בתוך 9.5 חודשים מאז אובחנו, היו בסיכוי נמוך יותר למות מגורמים מאינם קשורים בחזרת המחלה.

שיעור ההישרדות לאחר שנתיים היה 34%, ו- 30% מהחולים שרדו ללא סימני המחלה. החוקרים מצאו, כי מחלה ברמת סיכון נמוכה בזמן ההשתלה נקשרת עם הישרדות טובה יותר ללא סימני המחלה.

11% מהחולים סבלו ממחלת השתל נגד המאחסן בצורה קשה וחריפה, שהתרחשה בתוך 100 ימים מההשתלה. יותר חולים (30%) שעברו השתלת תאי גזע ממנה בודדת של דם טבורי סבלו ממחלת השתל נגד המאחסן בצורה חריפה בהשוואה לחולים שעברו השתלה כפולה של דם טבורי (17%). 18% מהחולים סבלו ממחלת השתל נגד המאחסן בצורה כרונית, שהתרחשה לאחר 100 ימים ממועד ההשתלה.

ד"ר גארי שילר, מנהל יחידת השתלות תאי הגזע בבית הספר לרפואה "דייויד גפן" באוניברסיטת קליפורניה, לוס אנג'לס, לא הוציא מכלל אפשרות את השימוש בהשתלות תאי גזע מדם טבורי בחולי MDS ברמת סיכון נמוכה. אולם, הוא ציין, "כאשר הישרדות נמדדת בשנים, במחלה ברמת סיכון נמוכה, הסיכוי למוות מוקדם מההשתלה, ללא תלות במקור התורם, צריך לקבל חשיבות בהערכת הטיפול".

 

לכתבה המלאה שפורסמה באתר www.mdsbeacon.com
Unrelated Cord Blood Transplantation Is An Option For High-Risk Adult MDS Patients Without A Stem Cell Donor


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton