concept-pic-science

ארבעה מומחים בעלי שם עולמי בחקר תאי גזע הביעו לאחרונה את תמיכתם המלאה בשימור דם טבורי באופן פרטי.


ארבעת המדענים תומכים ב"בנק הדם הטבורי המשפחתי" שהוקם בארה"ב ע"י CORD:USE. קריו- סייב (Cryo-Save), בנק תאי הגזע הגדול ביותר באירופה, מרוצה מהתפתחות חיובית זו. "אנו מצפים כי הערך של שימור פרטי של תאי גזע יגדל גם באירופה וכי הטיעונים, שלעיתים אינם הגיוניים, אשר מונעים מהאוכלוסייה לשמור את תאי הגזע שלהם במספר ארצות, ייעלמו". לדבריו של המנכ"ל ארנו ואן טולדר, "שימור משולב (לצורך פרטי ולצורך ציבורי) נראה כדרך העתידית".

מהו הערך של דם חבל הטבור?
דם חבל הטבור מכיל תאים יקרי ערך; תאי גזע אשר יכולים להתרבות ולהתפתח לתאים שביכולתם לרפא מחלות קשות ולעיתים אף סופניות. נעשה בהם שימוש לריפוי של למעלה מ- 70 מחלות שונות והמחקר למציאת יישומים חדשים עולה באופן מתמיד. כיום, למעלה מ- 3,000 מחקרים קליניים נמצאים בתהליך. הדם ותאי הגזע עוברים תהליכי אבחון ועיבוד באמצעות טכנולוגיה מתקדמת ולאחר מכן מאוחסנים בפאזה גזית של חנקן נוזלי. בעת הצורך, ניתן לעשות בתאים שימוש מיידי.


שימור דם טבורי פרטי לעומת שימור ציבורי?

כהורה, אתה יכול לשמור את הדם הטבורי עם תאי הגזע של ילדך בבנק דם טבורי פרטי או משפחתי. תאי גזע זמינים לשימוש עתידי ומבטיחים התאמה מושלמת ליילוד ממנו נלקחו, וסיכוי של 25% להתאמה מלאה לאחים או לאחיות. בכל העולם, מאות אלפי הורים כבר החליטו לשמור את תאי הגזע מהדם הטבורי של ילדיהם בבנק דם פרטי.
כאשר נעשית בחירה בבנק דם ציבורי, ההורים מחליטים כי תאי הגזע יהיו זמינים לאחרים. ניתן להשתמש בתאים כדי להציל את חייו של אדם אחר, לא ידוע, אשר מראה התאמה לדם התורם. אולם, להורי התורם לא ניתנת ערובה כי תאי הגזע יישארו זמינים גם עבור ילדם. בנוסף, מסתבר שרק 30% עד 50% מכל התרומות אכן נשמרות. כל היתר מושמדות. תוכל לקבל ערובה לכך שתאי הגזע יהיו זמינים אם ילדך יזדקק להם רק ע"י שימור בבנק דם פרטי או משפחתי.לכתבה המלאה
שפורסמה באתר www.redorbit.com ב- 4 ביוני


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton