concept-pic-science

חוקרים מגרמניה הוכיחו כי תאי גזע מדם טבורי יכולים להגן על מערכת העצבים לאחר שבץ וחשיפה לחוסר חמצן.

אחת מהאפשרויות המבטיחות ביותר לטיפול בשבץ (אירוע מוחי) באמצעות תאי גזע בוגרים הם תאי גזע מדם טבורי אשר יעילותם הטיפולית כבר אושרה בחיות מעבדה. אולם, המורכבות של מודלים בבעלי חיים הגבילה עד עתה את ההבנה של המנגנונים התאיים.

חוקרים מגרמניה בדקו מודל חדש של מחסור בחמצן בתאי עצב של בני אדם, במטרה לבדוק את ההשפעה של תאי גזע מדם טבורי על רקמה עצבית לאחר שבץ מוחי. המדענים גידלו במעבדה תאי עצב בתנאי אטמוספירה דלילה בחמצן (פחות מ-1% חמצן) למשך 48 שעות. לאחר מכן הוסיפו לתרבית תאי גזע מדם טבורי. התרבית נבדקה ואופיינה בהתאם להתפתחות אפופטוזיס (מנגנון גנטי האחראי להשמדה עצמית של תאים) ונקרוזיס (נמק) במשך 3 ימים. בהתאם לכך החוקרים בדקו את ההשפעה הטיפולית של תאי גזע מדם טבורי על התקדמות תהליך המוות התאי.

במחקר זה הוכחה ההשפעה של תאי גזע מדם טבורי וחוסר חמצן על ההפרשה של ציטוקינים (סוג של חלבון של המערכת החיסונית) בעלי אפקט הגנה למערכת העצבים, ציטוקינים דלקתיים, כימוקינים (סוג של ציטוקינים) והתבטאות של מולקולות תצמיד.

אירוע מוחי הנגרם מאי זרימת דם מספקת (איסכמיה) מאופיין ע"י ירידה חדה של חמצן וגלוקוז ברקמת המוח. איסכמיה חמורה קשורה באיבוד כמעט מוחלט של אנרגיה בתאי עצב רגישים וע"כ מאופיינת באזורים נקרוטיים (בהם יש נמק).

באיסכמיה מתונה ישנה הפעלה של כימיקלים שונים המובילים למות התא, בעיקר אפופטוזיס (מוות תאי מתוכנן). במקרים אלה הפגיעה בתאים הינה הפיכה וניתנת לטיפול. ממצאים קודמים מעידים כי השתלה של חלקי תאים חיצוניים יכולה לעזור בטיפול, המוגבל בחלון זמן צר ביותר.

תוצאות המחקר החדש מראות כי תאי גזע מדם טבורי לא רק שצמצמו באופן משמעותי את תהליך השמדת התאים (אפופטוזיס), אלא אף עודדו שימור מאפיינים ויכולות של תאי העצב כגון יצירת תקשורת בין תאים. החוקרים משערים כי האפקט ההגנתי של תאי הגזע מדם טבורי נובע מקשר ישיר בין התאים ו/או חומרים מקשרים.

לידיעה המלאה


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton