concept-pic-science

חוקרים מאוניברסיטת דיוק דיווחו כי השתלות תאי גזע מדם טבורי מתורם זר בילדים חולי Myelodysplastic Syndrome הובילו לשיעורי הישרדות של 61% בתקופה של 3 שנים לאחר ההשתלה. נתוני המחקר מופיעים בכתב העת המדעי Biology of Blood and Marrow Transplantation.

השתלות תאי גזע אלוגנאיות (השתלות מאדם אחד לשני) הינן אמצעי טיפול חשוב לילדים הסובלים ממחלות המטולוגיות מסוימות. מקור של תאי גזע הינו בדרך כלל תורם שהינו קרוב משפחה או תורם זר בעלי התאמה ב- HLA (אנטיגנים לויקוציטים אנושיים). לילדים שעבורם לא נמצא תורם מתאים, תאי גזע ממנת דם טבורי מתורם זר הינה אלטרנטיבה מקובלת.

המחקר הנוכחי מדווח על תוצאות השתלת דם טבורי ב- 23 ילדים חולי MDS בשלב מתקדם (סוג של סרטן דם הגורם להתפתחות לא תקינה של כל סוגי התאים הנוצרים במח העצמות). כל החולים קיבלו טיפול לדיכוי המערכת החיסונית שכלל הקרנות, כחלק מההכנה להשתלה. שכיחות של מקרי מוות הקשורים להשתלה לאחר שנה מקבלת הטיפול הייתה 27%. סיבות המוות כללו כשלון השתל (graft failure), חזרת המחלה (relapse) וזיהום. שיעורי הישרדות ללא אירועים מתום שנה מההשתלה היו 70% ולאחר 3 שנים היו 61%. תוצאות טובות יותר יוחסו לגיל הנמוך מ- 11 שנה ולמשקל הנמוך מ- 38 ק"ג.

הערות: תוצאות מחקר זה דומות לאלו שהושגו בהשתלות בין אחים בעלי התאמה גנטית. השתלות דם טבורי צריכות להיעשות מוקדם ככל האפשר במהלך מחלת ה- MDS כאשר לא נמצאת מנה מתאימה מבני משפחה או מתורם זר.

הכתבה המלאה התפרסמה באתר http://www.cancerconsultant.com/


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton