concept-pic-science

בהיעדר אח ביולוגי עולה מאוד חשיבות שימור הדם הטבורי מי שנאלץ לצערו לבקר במחלקות אונקולוגיות לילדים נתקל לא אחת בהורים הלומי צער המחפשים נואשות אחר תרומת מח עצם. לילדיהם. יש מביניהם שמצליחים לאתר תורם מתאים ויש כאלה שלא. אבל גורלן של אמהות חד-הוריות קשה עוד יותר.


ראיון עם הפרופ' עמי עמית

בהיעדר אח ביולוגי לילדם אין להם מאגר משפחתי של מח עצם אליו יוכלו לפנות. לכן, מי שמתכננת להרות ולתפקד כאם חד-הורית מומלץ לה מאוד לשמר את דם חבל הטבור של ילדה, שהוא התחליף הקרוב ביותר לתרומת מח עצם של אח ביולוגי. "נוכח הצורך בהתאמת רקמות במקרה של השתלת מח עצם הרי בהיעדר אח ביולוגי עולה מאוד חשיבות שימור הדם הטבורי", אומר פרופ' עמי עמית, מנהל יחידת IVF במרכז הרפואי בת"א וחבר הועדה המדעית של טבורית.

פרופ' עמי עמית קורא לאמהות חד-הוריות לוודא כי בסיום הלידה יישמר דם חב הטבור ויוקפא לשימוש עתידי אפשרי. מבין כל החלופות האפשריות, דם טבורי הוא האופציה הזמינה, הנגישה, הקלה והמתאימה ביותר עבור ילדיהם ויש סיכוי סביר שהיא תציל חיים במקרה של מחלה על רקע גנטי.

לדברי פרופ' עמית, חלק לא מבוטל מהאמהות החד-הוריות כבר החל לשמר דם טבורי והמודעות לכך גוברת, אך אין בכך די ויש לפעול להסברת העניין בקרב נשים המתכננות לידה חד-הורית. עליהן לדעת כי ע"פ הסטטיסטיקה לפחות 1:10,000 ילדים יזדקק בעתיד לתרומת דם לצורך הצלת חיים. במחקר קנדי שנערך בקרב 25 אלף תרומות דם חבל טבור שהוקפאו מאז 1996 השיעור גדל ל-1:4,000. הואיל ומנת הדם הטבורי היא קלה להשגה אין כל היגיון שלא לשמר אותה.

כדאי להזכיר, כי לחולים במחלות ממאירות הזקוקים לתרומת מח עצם, יש כיום שלוש אופציות להשתלה: מתורם אנונימי, מבן משפחה או מדם טבורי. הסיכויים להשתלה מוצלחת גדלים במידה ניכרת כאשר היא נעשית מדם טבורי. יותר מזה, בהשתלת דם טבורי יש סיכויים פחותים לדחיית השתל. הדם טבורי מכיל תאים ראשוניים ועל כן ישנם פחות סיבוכים הקשורים לתפקודה של מערכת החיסון בגוף המושתל. דם טבורי מאפשר השתלה גם אם ההתאמה בין התאים לגוף המושתל אינה מדויקת.

"יתרונות שימור דם חבל הטבור מחלחלים כיום לתודעת הציבור הרחב", מציין פרופ' עמית. "אפשרויות השימוש העתידיות בתאי גזע מדם חבל הטבור הן עצומות, מעבר לריפוי חולי לוקמיה שכבר מקובל. מדובר על אפשרות לשחזור של תאים פגועים, ריפוי רקמות גוף שונות ועוד".

לדברי פרופ' עמית, שימור הדם הטבורי יהפוך להיות בעתיד מרכיב בלתי נפרד של ההכנות והבדיקות שלפני לידה. ישראל היא אחת המדינות המפותחות והמתקדמות ביותר בתחום של בדיקות טרום-לידה והיקף הבדיקות שנעשה בה הוא ייחודי בעולם. בדיקות כמו סריקת מערכות ואולטרא-סאונד הפכו לתופעה כלל ארצית ואין כל סיבה מדוע שימור דם טבורי לא יחשב כחלק מקטיגוריה זו.
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton