concept-pic-science

חוקרים מרוסיה מצאו כי תאי גזע עצמיים עזרו לחולים בשיקום פגיעות של עמוד השדרה ובפעילות של מערכת העצבים ההיקפית

הזרקת תאי גזע המטופויטים עצמיים (מהחולה לעצמו) עוזרת בשחזור עמוד שדרה פגוע ובהפרעות תפקודיות של מערכת העצבים ההיקפית. אלו הם התוצאות של מחקרים קליניים שנעשו ע"י חוקרים מהאוניברסיטה הרפואית בשיתוף עם הקליניקה לשיקום נוירולוגי התערבותי וטיפולי - "ניאוויטה" ברוסיה.

המחקר כלל 67 חולים בגילאים שונים עם פגיעות חמורות של עמוד השדרה. החולים חולקו ל- 2 קבוצות. 10 חולים שעליהם נאסר טיפול תאי מסיבות שונות שימשו כקבוצת ביקורת. הם עברו שיקום בלבד. שאר החולים, בנוסף לשיקום, קיבלו לפחות 2 זריקות של תאי גזע המטופויטים (של מערכת הדם) שנלקחו מגופם. לפני כן הם קיבלו סדרת זריקות של חומר המעורר יצירת תאי גזע נוספים (CSF) ומבטיח את יציאתם ממוח העצם לכלי הדם. התאים נאספו, הופרדו, הוקפאו ונעשה בהם שימוש לפי הצורך. לכל חולה הוזרקו כ- 5 מיליון תאים. התהליך חזר על עצמו אצל מספר חולים.

הטראומה שעברו החולים בעמוד השדרה השפיעה על חוט השדרה וכן על מערכת העצבית ההיקפית. מספר שנים לאחר הטראומה, העצבים התנוונו בהדרגה ולבסוף נהרסו. במקרה זה שיקום אינו עוזר. החוקרים הראו זאת ע"י קבוצת החולים ששימשה כבקורת -בה לא חל כל שינוי. הטיפול התאי עזר לחלק משמעותי מהחולים (61%). פעילות השרירים שלהם עלתה, התנועתיות והרגישות הוגברה וכן היה שיפור בתפקוד איברי אגן הירכיים.

לאחר ההשתלה הראשונה, שינויים אלו היו בהיקף קטן. אולם, ההשתלה השנייה בצירוף שיקום אינטנסיבי עשו את שלהם.  לאחר שבוצעה ההזרקה השנייה של התאים, רבים מתוך 33 החולים היו מסוגלים לעמוד על ברכיהם ולנוע בעזרת הליכון. יש לציין כי חולים אלו לא חוו אפילו שיפור קל במשך שנים רבות.

תוצאות המחקר המעודדות אושרו ע"י בדיקות אלקטרונוירומיוגרפיה, בדיקה בה נבדקים העצבים ההיקפים לשריר ע"י גירוי חשמלי והמאפשרת לאמוד באופן כמותי את תגובת השריר לגירוי העצבי. לאחר השתלת התאים נצפתה עלייה בתגובת השריר להפעלה של סיבי עצב מוטוריים של העצבים ההיקפיים.

נתונים אלו מצביעים באופן עקיף כי הטיפול התאי מקדם רגנרציה של חוט השדרה.

לאחר סיכום הממצאים, רופאים הסיקו כי השתלת תאי גזע המטופויטים של החולה לעצמו הינה הליך בטוח ויעיל בצירוף דרכי טיפול אחרות.


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton