concept-pic-science

החוקרים מהמרכז לחקר הסרטן באירלנד הצליחו להעביר גן חדש לחולי סרטן, דרך תאי הגזע של החולים.

בהתאם לפרוטוקול המחקר, גן עמיד לתרופות, MGMT, מוסף לתאי גזע המטופויטים (של מערכת תאי הדם) טהורים, בכדי להגן על תאים אלו מהנזק שנגרם בעקבות הטיפול הכימותרפי.

בכנס השנתי של האגודה האמריקאית להמטולוגיה הציגו החוקרים מאירלנד, ובראשם דר' סטנטון גרסון את מחקרם וסיפרו כי 8 חולים השתתפו בו. 6 מהם קיבלו עירוי של תאי גזע שנלקחו מגופם אשר לתוכם הוכנס הגן MGMT. ב- 3 חולים זוהו תאי הגזע נושאי הגן בדם או במוח העצם. בחולה אחד תאי הגזע נושאי הגן אובחנו גם לאחר 28 שבועות מקבלת הטיפול. ממצא חשוב זה מעולם לא דווח בעבר.

"מחקר זה הינו הראשון אשר מראה על הצלחת הטיפול יחד עם ההוכחה כי תאי הגזע נושאים בתוכם את הגן החדש", אמר דר' גרסון אשר עמד בראש צוות המחקר. "מדובר בפריצת דרך, פעם ראשונה בה מתרחשת סלקציה עם MGMT בבני אדם".

בניסויים קודמים בבע"ח, אותם ערכו דר' גרסון וצוות המחקר שלו, נמצא כי הגן G156A-MGMT יכול להעניק לתאי הגזע עמידות גבוהה מפני תרופות, בהשוואה לתא גזע נורמאליים שלא הכילו את הגן. במחקר בבני אדם אשר נערך לחולים עם ממאירות מתקדמת, החוקרים אספו מהחולים תאי גזע מדם היקפי וחשפו אותם לנשא המכיל את הגן.

לידיעה המלאה arrowpink_bullet_over


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton