concept-pic-science

סוס מרוץ עבר לאחרונה טיפול חדשני בתאי גזע ומקווים כי עתה יוכל לחזור למסלול המרוצים


תאי גזע, כך מסתבר, יכולים לעזור גם לבעלי חיים. הסוס "באלטו סטאר" ממדינת ניו יורק בארה"ב, קרע את גיד רגלו הקדמית לאחר שהשתתף ואף זכה במרוצים רבים.

עד היום שיטות טיפול שונות לאחר פציעות אצל סוסים לא נחלו הצלחה רבה ונדיר שסוס היה חוזר לרמה התחרותית הקודמת שלו.

תאי גזע שהופקו מתאים שנאספו מ"באלטו סטאר" הוזרקו לאזור הפגוע שם הם אמורים ליצור רקמת חיבור שתאחה את הגיד. נותר רק להחזיק לו אצבעות...


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton