concept-pic-science

טיפולים טובים יותר ומניעה של טיפוס הבטן (Typhoid fever) עשויים להתגלות הודות למודל מעבדתי שפותח במיוחד עבור המחלה. המודל מבוסס על השתלת תאי גזע מדם טבורי בעכברים.

התאים המושתלים מתפקדים במקביל למערכת החיסונית של העכבר. למרות שבדרך כלל עכברים עמידים לזן האלים של החיידק סלמונלה שגורם לטיפוס הבטן (typhoid fever), החיידק מסוגל להתרבות בעכבר שהושתלו בו תאי גזע מדם טבורי ממקור אנושי.

מכיוון שהמחלה פוגעת רק בבני אדם, התקדמות בפיתוח חיסונים יעילים יותר ותרופות חדשות, מוגבלת, העיר ד”ר פריק ק. פאנג, פרופסור במעבדה למיקרוביולוגיה רפואית באוניברסיטת וושינגטון בסיאטל ומדען בכיר בפרויקט. המודל החדש מאפשר למדענים לחקור גישות חדשניות כנגד המחלה במערכת חיה, לפני שבוחנים אותם בבני אדם.

לפי נתוני ארגון הבריאות העולמי, מתגלים מדי שנה יותר מ- 16 מיליון מקרים חדשים של טיפוס הבטן. יותר מ- 600,000 חולים מתים מדי שנה מהמחלה, אשר מועברת באמצעות מזון או מים נגועים. לרוע המזל, הופיעו בנוסף זנים של חיידקים העמידים לרוב סוגי האנטיביוטיקות.

החיסון הקיים לטיפוס הבטן הינו בעל מקדם הגנה הנע בין 60% ל-80%. ההגנה ניתנת רק לטווח קצר, הסבירו החוקרים. החיסון, שניתן דרך הפה, יכול להיהרס בקלות בתנאי אחסון לא אופטימאליים, כפי שאכן קורה בארצות טרופיות רבות בהן המחלה שכיחה.

רוב המידע הידוע לחוקרים אודות הדרך שבה חיידק הסלמונלה גורם למחלה מגיע מלימוד זן הקרוי "סלמונלה טיפימוריום" (Salmonella typhimurium), אשר יכול להדביק עכברים ובני אדם.
אולם, ד”ר פאנג העיר כי "זיהומי סלמונלה בעכברים שונים מהזיהומים בבני אדם במספר בחינות חשובות. חסינות לזן מסוים שונה בעיקרה מחסינות לזן אחר. הדבר מסבך ניסיונות להרכיב חיסון המבוסס על מחקרים בעכברים שהודבקו בסלמונלה טיפימוריום".

ד”ר פאנג הוסיף ואמר, כי זן אחר של החיידק, זה הגורם לטיפוס הבטן בבני אדם, סלמונלה טיפי (Salmonella Typhi), מתאים את עצמו בצורה מאוד גבוהה לבני אדם ופיתח דרכים רבות לפלוש דרך מערכות ההגנה של הגוף. החיידק מסוגל לחדור לתאי מערכת החיסון ולהרוס אותם. חיידק הסלמונלה עבר שינוי גנטי במשך הזמן ע"י רכישת מקטעי דנ"א חדשים כפלסמידים ובקטריופג'ים מאורגניזמים אחרים. המטען הגנטי החדש הופך את החיידק לאלים יותר לבני אדם ומארחים אחרים.

החוקרים הראו, כי תאי גזע מדם טבורי שהושתלו בעכברים נטולי מערכת חיסון אפשרו לעכברים להידבק בחיידק שגורם לטיפוס הבטן בבני אדם, ונראה כי החיידק התרבה בתאים האנושיים. החוקרים השתמשו במודל זה כדי לחפש פקטורים גנטיים שהחיידק זקוק להם בכדי לגרום למחלה קשה.

בהתבסס על תוצאות המחקר, החוקרים מאמינים כי המודל המעבדתי החדש יכול להוות אפשרות חסרת תקדים להבנה כיצד החיידק גורם למחלה ולתכנן אסטרטגיות טובות יותר למניעה של טיפוס הבטן.
המחקר מראה בנוסף, כיצד עכברים שעברו השתלת תאי גזע מדם טבורי יכולים לאפשר למדענים הבנה טובה יותר של זיהומים בבני אדם.


לכתבה המלאה Mice Engrafted With Human Immune Cells May Provide Clues to Better Prevention and Treatment of Typhoid Fever

 

 


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton