concept-pic-science
אפרטים דיי סינגה מקולקטה שבהודו הוא בן 4. למרות שנולד חודש לפני המועד, כתינוק עבר את כל אבני הדרך ההתפתחותיות במועד.
רק כשהגיע לגיל 18 חודשים, הוריו הבחינו כי כישוריו התקשורתיים אינם מתקדמים כמו אצל שאר הילדים.

"היינו מודאגים, אולם רופא הילדים המקומי שלנו היה חיובי. הוא הציע לנו לעקוב אחריו במשך שישה חודשים. ראינו שאין שינויים בהתנהגות שלו", שיתף אפורבה דיי סינגה, אביו של אפרטים.

המשפחה פנתה למומחה בדלהי שאבחן את אפרטים כלוקה בתסמונת הספקטרום האוטיסטי (ASD - Autism Spectrum Disorder). אוטיזם מתייחס למכלול מצבים המאופיינים בקושי בכישורים חברתיים, התנהגויות חזרתיות, קושי בדיבור ובתקשורת לא מילולית, וכן בחוזקות והבדלים ייחודיים. כל אדם עם אוטיזם מוצג באופן שונה, אך בעל מספיק מאפיינים כדי להיות מאובחן כנמצא על הספקטרום.

משפחתו של אפרטים ערכה מחקר למציאת טיפולים לשיפור כישורי השפה שלו וניסתה מספר גישות. הם גילו שבשנת 2014, אותה שנה שבה אפרטים נולד, אוניברסיטת דיוק השיקה את הניסוי הקליני הראשון בסדרה לטיפול באוטיזם באמצעות תאי גזע מדם טבורי. תוצאות מהניסוי הקליני הראשון של טיפול בדם טבורי לאוטיזם פורסמו באפריל 2017 (קישור לתוצאות המחקר).

במחקר חלוצי זה, המשתתפים הראו שיפורים משמעותיים במדידות של הכישורים החברתיים, אוצר המילים, חומרת דפוסי ההתנהגות האוטיסטית, ומעקב העין כתגובה לגירוי. תוצאות דירוג הילדים נמדדו על ידי ההורים וכן על ידי הקלינאים באמצעות סקלת התנהגות שפותחה עבור אוטיזם. השיפורים שנצפו הופיעו תוך שישה חודשים מקבלת הטיפול בדם טבורי.

בהודעה לעיתונות מאוניברסיטת דיוק, החוקרת הראשית, ד"ר ג'ואן קורצברג, הביעה אופטימיות זהירה, אך הפצירה בהורים לא להסיק מסקנות חפוזות.

"הורים לילדים הלוקים באוטיזם לא צריכים לפרש את התוצאות הללו כמציגות באופן החלטי את יעילות הטיפול. יש עדיין עבודה רבה לעשות במחקרים קליניים גדולים יותר ומבוקרים לפני שנוכל להסיק מסקנות מוצקות אודות היעילות" – ד"ר ג'ואן קורצברג.

הדם הטבורי של אפרטים נשמר עם לידתו בחברת LifeCell, בנק הדם הטבורי המשפחתי הגדול ביותר בהודו. הוריו ביקשו להשתתף בניסוי הקליני המתבצע באוניברסיטת דיוק ולאחר מספר מבחנים הוא התקבל. הטיפול התבצע בארה"ב ביולי 2017.

בתשעת החודשים מאז קבלת הטיפול בדם הטבורי, אביו אומר שראה שינויים משמעותיים באפרטים. הוא יותר מתקשר, יש שיפור בכישורים הקוגניטיביים שלו, הוא החל ללמוד בבית ספר והוא אוהב לשחק עם חבריו.

"אנו שמחים שקיבלנו החלטה חכמה לשמור את תאי הגזע מהדם הטבורי של התינוק שלנו עם לידתו בשנת 2014 עם LifeCell; ושנעשה שימוש בתאים ששמרו לטיפול בבני שלקה באוטיזם. היום, אנו רואים בבני התקדמות רבה, במונחים של אבני דרך התפתחותיות."- כך לדברי אביו של אפרטים.

לכתבה המלאה "Apratim gets cord blood therapy for autism" הקליקו כאן
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton