concept-pic-science
סכרת מסוג 1 הינה אחת מהמחלות השכיחות והנפוצות ביותר בילדות, הפוגעת בכ-1 מתוך 500 ילדים. העולם נואש למציאת תרופה ומדענים רבים סבורים כי דם טבורי הינו המפתח למיגור מחלה נוראה זו.

מחקר ה- Cord Blood Reinfusion in Diabetes - CoRD הינו מחקר חלוצי נרחב המתבצע באוסטרליה. המחקר יבחן האם ניתן לעשות שימוש בדם טבורי לצורך מניעה או עיכוב של התפתחות סכרת מסוג 1. המחקר מתבצע בהובלתה של פרופסור מריה קרייג, אנדוקרינולוגית ילדים מבית החולים לילדים ווסטמיד שבסידני (למידע אודות המחקר באתר הניסויים הקליניים הרשמי של אוסטרליה הקליקו כאן» ).

סכרת מסוג 1 נגרמת כתוצאה מהרס תאים מייצרי אינסולין בלבלב על יד מערכת החיסון של הגוף. ככל הנראה, הסיבה היא חוסר איזון בין סוגים מסוימים של תאים חיסוניים ותאים חיסוניים "טובים" הנקראים תאי T רגולטוריים, להם תפקיד חשוב בבקרת המערכת החיסונית. 

במחקרים שבוצעו עד היום, לא הצליחו החוקרים למנוע סכרת מסוג 1 בהתערבות טיפולית, אולם יש עדויות גוברות כי אימונו-תרפיות, בעיקר אלו המבוססות על שיקום סבילות מערכת החיסון הפריפרית, עשויות למנוע מחלות אוטואימוניות, כגון סכרת מסוג 1. 

פגיעה בתפקוד ו/או במספר תאי ה- T הרגולטוריים (Treg) זוהתה בחולי סכרת מסוג 1. דם טבורי מכיל אוכלוסיות של Treg בעלי תפקוד גבוה ולכן יתכן שיש לו תפקיד בוויסות החיסוני.

בניסוי שנערך במודל של עכברים עם סכרת מסוג 1, עירוי של תאי Treg מנע התפתחות של סכרת מסוג 1, אולם טרם בוצעו מחקרים דומים בבני אדם. לכן, ההיפותזה הראשונית למחקר היא שעירוי של דם טבורי אוטולוגי (עצמי) ישקם את הסבילות החיסונית בילדים עם נוגדנים עצמיים כנגד תאי ביתא של הלבלב (islet autoimmunity) ויעכב או ימנע את ההתפתחות של סכרת מסוג 1.

מטרות המחקר
המטרה העיקרית היא להעריך את הישימות של עירוי דם טבורי אוטולוגי (של הילד עצמו) בילדים הנמצאים בסיכון גבוה לפתח סכרת מסוג 1.
המטרות המשניות של המחקר הן:
1) לאשר את הבטיחות של עירוי דם טבורי אוטולוגי באוכלוסיה זו הנמצאת בשלב טרום סכרת.
2) לייסד ולהגדיר פרוטוקולים לזיהוי משתתפים, גיוס ועירוי דם טבורי. פרוטוקולים אלה מטרתם לייצר מחקר מקיף, אקראי, מבוקר ומעודכן.

אוכלוסיית המחקר
אוכלוסיית המחקר תכלול ילדים בגילאי 1-12, הנמצאים בסיכון גבוה לפתח סכרת מסוג 1 בשל העובדה שיש להם קרוב משפחה מדרגה ראשונה החולה בסכרת מסוג 1, ושהוריהם שמרו את הדם הטבורי שלהם בבנק הדם הפרטי Cell Care שבאוסטרליה.

מבנה המחקר
למחקר שני שלבים.
בשלב הראשון יערך סינון - עבור ילדים הנמצאים בסיכון גבוה, המוגדרים כבעלי סמנים ראשונים של סכרת. בשלב זה יזומנו להשתתף במחקר כ- 600 ילדים אשר הדם הטבורי שלהם נאסף בלידתם ונשמר בבנק דם טבורי פרטי ויש להם קרוב משפחה החולה בסכרת מסוג 1.
בשלב השני יתבצע טיפול - עירוי דם טבורי עצמי בקבוצת הילדים הנמצאת בסיכון גבוה לפתח סכרת ומעקב אחריהם. החוקרים משערים שכ- 20 ילדים יקבלו עירוי של דם טבורי עצמי. מכיוון שהמחקר הינו פיילוט, אין  אקראיות. כל העירויים יבוצעו בבית החולים לילדים שבווסטמיד. המשתתפים יהיו תחת מעקב במשך 3 שנים או עד שהם יפתחו סכרת. הביקורות לצרכי מעקב יהיו כל 3 חודשים בשנה הראשונה וכל 6 חודשים עד לתום המחקר.

מידע נוסף אודות המחקר האוסטרלי:

Can We Prevent or Cure Diabetes with Cord Blood? The CoRD Study
The CoRD study - can cord blood prevent type 1 diabetes?
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton