concept-pic-science

לאחרונה, אישר ה- FDA מחקר שיאפשר לחוקרים לקבוע האם תאי גזע מדם טבורי שנאסף בלידה יוכלו לרפא אוטיזם. מטרת המחקר היא להעריך האם לטיפול בתאי גזע יש השפעה על קשיי השפה וההתנהגות אותם חווים ילדים אוטיסטים. הרציונל לביצוע מחקר זה קשור לתוצאות המעודדות, מנתונים שטרם פורסמו, אשר בחנו את פוטנציאל הטיפול בתאי גזע בילדים חולי שיתוק מוחין.

 בעוד שטיפול בתאי גזע שימש בעבר לטיפול במחלות אימונולוגיות, סרטן ומחלת הפרקינסון, אוטיזם הינו בעל עניין מדעי עכשווי הודות למספר תוצאות מעודדות.

אוטיזם הינה הפרעה התפתחותית נוירולוגית נרחבת המתבטאת בצורות שונות ומשפיעה על עיבוד המידע במוח באמצעות שינוי הדרך בה הנוירונים מאורגנים ומקושרים. כ- 9 ילדים מתוך 1,000 בארה"ב מאובחנים כבעלי הפרעות בספקטרום האוטיסטי (ASD). כמחצית מהחולים באוטיזם אינם מפתחים יכולת דיבור טבעי מספקת כדי שיוכלו לענות על צרכי התקשורת שלהם.

ישנו מחקר מתמשך באירופה אשר בוחן את הטיפול בתאי גזע באוטיזם, אולם מחקר זה הינו הראשון שעושה שימוש בדם טבורי עצמי של הילד כמקור לתאי גזע. 30 ילדים ישתתפו במחקר מבוקר זה המאורגן ע"י Sutter Health. רק ילדים שהדם הטבורי שלהם נשמר ב- Cord Blood Registry יכולים להשתתף בניסוי.

המאפיינים המרכזיים של החולים על הרצף האוטיסטי הם אינטראקציה חברתית לקויה והתרכזות בעצם אחד בלבד לתקופות זמן ארוכות. בעוד שהילד הלוקה באוטיזם יכול להתפתח בצורה תקינה, עשויה להיות נסיגה בסופו של דבר והילד עשוי לגלות אדישות למגע ידידותי. ילדים אלה אינם מגיבים לקריאה בשמם ונמנעים מקשר עין עם אנשים אחרים. הקושי שלהם בפירוש הבעות פנים או טונים של קול הוא אינדיקציה לחוסר ההבנה שלהם את הקודים החברתיים.

מאז שנות השמונים מספר האנשים המאובחנים באוטיזם עלה באופן משמעותי בעקבות השינויים בשיטות האבחון. לאוטיזם יש בסיס גנטי חזק, אולם לא ברור האם הוא נגרם כתוצאה ממוטציות נדירות או משילוב של וריאנטים גנטיים שכיחים.

טיפול בתאי גזע עבור אוטיזם מכוון לאזורים במוח המווסתים קשב, ריכוז ודיבור. זוהי גישה חדשה המתבססת על יכולת תאי הגזע לשפר זרימת דם וחמצן למוח, לזרז יצירת כלי דם חדשים ולהחליף נוירונים פגועים.

לפי הנתונים של CDC, אחד מתוך 88 ילדים מאובחן באוטיזם. מניחים שהסיבה היא רבת גורמים והסימנים מובחנים כבר בתחילת הילדות וקשורים בהתפתחות לקויה של שפה, התנהגות וכישורים חברתיים. מטרת המחקר הנוכחי היא לבסס את התפקיד של טיפול באמצעות תאי גזע עבור הפרעות ברצף האוטיסטי. אף על פי שיתכן כי יעברו שנים עד לפרסום התוצאות המוקדמות, מדענים נוקטים בצעדים עצומים כדי לקבוע האם תאי גזע מדם טבורי עשויים לסייע בטיפול באוטיזם.

 


לכתבה המלאה:

Stem Cell from Umbilical Cord Blood to Treat Autism?

למידע על המחקר באתר מחקרים קליניים של ארה"ב הקליק/י כאן»


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton