concept-pic-science
ילדים אוסטרליים החולים בשיתוק מוחין (CP) יקבלו עירוי של דם טבורי מאחיהם במסגרת ניסוי הראשון מסוגו בעולם, בבית החולים לילדים (Royal Children's Hospital) במלבורן.

מחקרים קליניים מוקדמים ומחקרים בבעלי חיים הראו כי השתלת דם טבורי מחולה עצמו או מתורם אנונימי בעל התאמה גנטית עשויה להביא לשיפור בתנועות מוטוריות של החולים. המחקר החדש מקווה למצוא כי תאי גזע מדם טבורי יכולים לתקן פגיעה מוחית המובילה לשיתוק מוחין, הנכות הפיזית השכיחה ביותר בילדים אוסטרלים.

המחקר, שנערך ע"י מכון המחקר לילדים מורדוך (Murdoch Childrens Research Institute), החל בגיוס ילדים החולים בשיתוק מוחין אשר משפחותיהם שמרו את הדם הטבורי של אחיהם בבנקי דם פרטיים.

פרופסור איונה נובק, ממכון המחקר Cerebral Palsy Alliance, אומרת שלא ניתן להפחית בערכו של המחקר:
"לצערנו, אנו שומעים על משפחות של ילדים אוסטרליים רבים החולים בשיתוק מוחין שנוסעות מעבר לים לשם קבלת טיפולים לא מבוקרים בתאי גזע בעלויות גבוהות", סיפרה פרופ' נובק. "מחקר זה, העושה שימוש בדם טבורי אשר נשמר בתנאים המבוקרים ע"י ממשלת אוסטרליה, הינו צעד חשוב ראשון לקראת טיפול בעל פוטנציאל לשיפור".

ילדים בטווח הגילאים שנה עד 10 שנים הלוקים בשיתוק מוחין יקבלו עירויים של דם טבורי העשיר בתאי גזע, אשר להם היכולת להתפתח לתאים אחרים בגוף.

המחקר בן השנתיים יעקוב אחר כל השינויים בכישורים המוטוריים בילדים אלו.

פרופסור מרק קירקלנד, מנהל רפואי מ- Cell Care, אמר שישנם מחקרים בעולם הטוענים כי טיפולים בעזרת תאי גזע עובדים על ידי חיבור מחדש של עצבים קיימים, במקום יצירה של עצבים חדשים. "אנחנו לא חושבים שמדובר בריפוי ישיר, אולם עובדה שהתאים הללו משחררים חלבונים אקטיביים המעוררים ריפוי", אמר קירקלנד.

אם ממלבורן, קרלי סטוארט, מספרת כי היא שמחה ששמרה את הדם הטבורי של אחיו של לקלן בן השמונה, שאובחן כלוקה בשיתוק מוחין זמן קצר לאחר הלידה.

"אנו מאוד מתרגשים על תחילת המחקר האוסטרלי ועל העתיד המבטיח של הטיפול שדובר בו רבות", שיתפה סטוארט. "אני מעודדת משפחות נוספות לשמור את הדם הטבורי של ילדיהם".

המחקר ממומן ע"י הארגון Cerebral Palsy Alliance Research Foundation וכן ע"י Cell Care, בנק הדם הטבורי הפרטי הגדול ביותר באוסטרליה.

שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton