concept-pic-science
 
אירוע מרגש בבנק הדם הטבורי של שיבא: שתי מנות דם טבורי של ילדים שסובלים מ- CP (שיתוק מוחין) יצאו לדרכן לאונ' דיוק בארה"ב. הילדים יעבור השתלה במסגרת ניסוי קליני לטיפול בשיתוק מוחין באמצעות דם טבורי עצמי שמנהלת ד"ר קורצברג. על מנת שהילדים יוכלו להשתתף בניסוי, עברו מנות הדם בדיקות קפדניות ונמצאו מתאימות מבחינת סטנדרטים מחמירים של איסוף, עיבוד ושמירה בתנאים אופטימאליים.

צוות טבורית מתרגש יחד עם המשפחה ומאחל המון הצלחה ובריאות!כך נראה תהליך של הוצאת מנה מההקפאה לצורך שליחתה להשתלה:

דם טבורי יוצא להשתלה 2

דם טבורי יוצא להשתלה 2

דם טבורי יוצא להשתלש 3

דם טבורי יוצא להשתלה 4

דם טבורי יוצא להשתלה 5

דם טבורי יוצא להשתלה 6

דם טבורי יוצא להשתלה 7

שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton