concept-pic-science

ViaCord, בנק דם טבורי אמריקאי משחרר את המנה ה-200 לצורך טיפול. המנה תשמש להשתלה עצמית בילד חולה שיתוק מוחין.

חברת PerkinElmer העולמית, העוסקת בבריאות ובטיחות של בני אדם ושל הסביבה, הודיעה, כי בנק הדם הטבורי המשפחתי שבבעלותה, ViaCord, שיחרר את מנת הדם הטבורי ה- 200 למטרות טיפול. המנה ה-200 תשמש במחקר קליני שנועד לטפל בחולי שיתוק מוחין באמצעות עירוי של תאי גזע מדם טבורי שנשמרו בלידתם.

לפני כ- 20 שנה, תאי גזע מדם טבורי שימשו לטיפול במחלה אחת בלבד, אנמיה ע"ש פנקוני. אולם כיום, קרוב ל-80 מחלות מטופלות באמצעות תאי גזע מדם טבורי כגון סוגי סרטן שונים, הפרעות דם מסוימות ומחלות הקשורות לכשל של מערכת החיסון. בנוסף, השימוש בתאי גזע מדם טבורי נבדק ע"י מדענים מתחום הרפואה הרגנרטיבית במחקר לטיפול בשיתוק מוחין (cerebral palsy) ובסכרת מסוג 1. ביישומים של רפואה רגנרטיבית יש צורך לעשות שימוש בתאי גזע מדם טבורי של החולה עצמו לצורך הטיפול.

מורי קראוס, מדען ראשי המתמחה בדיאגנוסטיקה בחברת PerkinElmer, אמר: "אבן דרך זו מספקת הזדמנות לחשוב על הפוטנציאל העתידי של תאי גזע מדם טבורי. משפחות רבות, שמספרן עולה בהתמדה, שומרות את הדם הטבורי של התינוק בגלל הערך הפוטנציאלי שלו לטיפול במחלות בהן האפשרויות האחרות עשויות להיות מוגבלות".

בסימפוזיון הבינלאומי לשנת 2010 בנושא השתלות דם טבורי, ViaCord הציגה את נתוניה המראים את שיעורי ההישרדות מהשתלות בהן עשו שימוש במנות דם שנשמרו בחברה. המחקר בחן ילדים שחלו במחלות המטולוגיות ממאירות ולא ממאירות והראה שלאחר שנה מההשתלה, היה שיעור ההישרדות הכללי בקרב הילדים 87%. לאחר 8 שנים מההשתלה שיעור ההישרדות היה 84%.

זו הפעם הראשונה שבה מפורסמים נתונים של מעקב במשך 8 שנים מההשתלה ע"י בנק דם טבורי משפחתי, ושיעורי הישרדות אלו הם הגבוהים ביותר שפורסמו ע"י בנק דם משפחתי. תוצאות אלו מראות כי הדם הטבורי שנאסף ועובד ע"י ViaCord תאם את הציפיות ואף עלה עליהן בהקשר לשימושיות הקלינית ואישר את החשיבות לשימור דם טבורי.

דר' מהנדרה פתל, המטו-אונקולוג ילדים בסן אנטוניו, טקסס, אמר: "שימור דם טבורי חיוני לחברה כולה, לאור מגוון השימושים הרפואיים שתאי גזע מדם טבורי מעניקים".

חברות כגון ViaCord מאפשרות למשפחות גישה לתאי גזע בזמן שאפשרויות רפואיות אחרות מוגבלות או לא קיימות. ViaCord מובילה בהבאת משאב יקר ערך זה לחזית המודעות הציבורית".

ViaCord מאפשרת למשפחות המצפות לילד לשמור את הדם הטבורי של התינוק לשימוש רפואי פוטנציאלי עבור התינוק או קרוב משפחתו. עד היום, החברה שמרה למעלה מ- 230,000 מנות של דם טבורי.

 

לכתבה המלאה:
PerkinElmer's ViaCord Releases 200th Umbilical Cord Blood Unit for Stem Cell Treatment 

 

 


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton