concept-pic-woman-baby

מחויבות ואחריות למשפחות עבורן נשמר דם טבוריההחלטה לשמור את הדם הטבורי של תינוקכם היא ללא ספק, החלטה גורלית.אנו מודעים לרגישותו ולחשיבותו של נושא שימור הדם הטבורי עבורכם ועבור משפחתכם וכדי להעניק לכם שקט נפשי בהחלטה, טבורית מציגה קוד אתי המבטא את המחויבות לכל לקוח על פיחזון החברה.

אנחנו מתחייבים לפעול מתוך אחריות מלאה עבור המשפחות עבורן נשמר הדם הטבורי.

אנחנו מתחייבים לספק ללקוחותינו שרות מקצועי ואמין מרגע הצטרפותם לשירות ועד השלמת תהליך אחסון הדם טבורי,
לתמוך במשפחות לאורך כל הדרך ולסייע לצוות הרפואי לבצע את ההליך.

אנחנו מתחייבים לשאת, במידת הצורך, בעלויות השימוש במנת הדם הטבורי ובהליך הרפואי הנדרש להשתלת תאי גזע,
וכן לממן איתור מנת דם חלופית ממאגרים עולמיים, אם מנת הדם שנאספה תמצא בבוא העת כלא ראויה לשימוש.

אנחנו מתחייבים לקדם את המחקר בנושא הדם הטבורי ולתמוך ביוזמות חדשות בתחום.

אנחנו מתחייבים לתרום לקהילה על ידי תמיכה בבנק דם טבורי ציבורי שישמש את כלל האוכלוסייה בישראל ואת העם היהודי בתפוצות.


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton