את דם חבל הטבור, אוצר יקר מפז, ניתן לאסוף רק במעמד אחד - במהלך הלידה, אשר לאחריה תיזרק השליה כולל חבל הטבור ולא ניתן יהיה להשתמש בדם שהיה בה.

כמי שרואה את עצמה אחראית למהלך תקין של איסוף דם טבורי בכל שלב ושלב, טבורית עומדת בקשר קבוע ורצוף עם הצוותים הרפואיים בחדרי הלידה של בתי החולים בישראל. בכל חדרי הלידה מתודרכים הצוותים הרפואיים על ידי טבורית לאסוף את הדם הטבורי בהתאם לדרישת של בנק דם טבורי שיבא.

בערכה הייעודית נמצא כל הנדרש על מנת לבצע איסוף מוצלח של דם טבורי. עם סיום הלידה ואיסוף הדם הטבורי, יאסוף נציג החברה את הערכה ויעבירה לבנק דם טבורי על מנת להקפיאה.

אזור המרכז
אזור הצפון
אזור ירושלים
אזור הדרום


אזור המרכז
מחלקת יולדות
מחלקת נשים ויולדות (רבין)
 
מחלקת גניקולוגיה ויולדות
אגף נשים ויולדות
מחלקת יולדות
מחלקת נשים ויולדות
מחלקת נשים ויולדות
מחלקת נשים ויולדות
 
אזור הצפון
אגף נשים ומיילדות
מחלקת נשים ויולדות
מחלקת מיילדות וגניקולוגיה
חטיבת נשים ויולדות
מחלקת נשים
מחלקת מיילדות
נשים ויולדות
בי"ח אנגלי, נצרת
חדר לידה ומיון יולדות
בי"ח צרפתי, נצרת חדר לידה ומיון יולדות
בי"ח איטלקי, נצרת חדר לידה ומיון יולדות
 
אזור ירושלים
מחלקת נשים ויולדות
מחלקת נשים ויולדות
מחלקת מיילדות וגניקולוגיה
חטיבת נשים ויולדות
סן ג'וזף, רח' שייח' ג'ראח, ירושלים  
 
אזור הדרום
מערך הנשים והמיילדות
מיון יולדות וחדר לידה
מחלקת נשים ומיילדות
מחלקת נשים ויולדות
מחלקת נשים ויולדות

שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton