concept-pic-fqa

שאלה: האם יתכן עירוב בין מנות הדם?    

תשובה:

בשום אופן לא!
לאחר ההצטרפות לשירות טבורית מקבלים ההורים לביתם ערכה סגורה ובה שקית סטרילית לאיסוף הדם הטבורי, מבחנות לאיסוף דם האם וטפסים המיועדים למיילדת. השקית, המבחנות והטפסים מיועדים באופן בלעדי ליולדת ומסומנים מראש באמצעות מדבקות זיהוי מיוחדות. השקית, המבחנות והטפסים נמצאים בערכה סגורה הנפתחת רק בחדר הלידה על ידי הצוות הרפואי. טרם האיסוף ולאחר פתיחת הערכה, בודקת המיילדת שוב, ליתר ביטחון, את פרטי זיהוי היולדת כדי לוודא שהדם יישמר בערכה השייכת ליולדת.

בנוסף, כחלק מהסטנדרטים הקפדניים על פיהם פועלת טבורית ובכפוף לאמצעי בטחון קפדניים הננקטים על ידי בנק הדם הטבורי במרכז הרפואי שיבא תל השומר, לוקחת טבורית דגימת דם נוספת מהיולדת (בנוסף לדגימה שנלקחה לבדיקת זיהומים). דגימת דם זו נשמרת על נייר מיוחד, ואם חלילה מתעורר הצורך בשימוש בדם הטבורי, דואגת טבורית למצות DNA מדגימה זו, ולערוך בדיקת סיווג רקמות לדם הטבורי ולדגימת הדם של האם, כדי להבטיח בוודאות מוחלטת שמנת הדם הטבורי שייכת לבנה של היולדת.


חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton