concept-pic-fqa

שאלה: כיצד מובטחת איכות המוצר?     

תשובה:

דם טבורי הוא חומר ביולוגי המיועד להשתלה בגוף האדם, לכן ההקפדה על האיכות היא ליבת פעילות החברה וכחלק מכך נערכו בבנק הדם הטבורי במרכז הרפואי שיבא תל השומר בדיקות נרחבות להבטחת איכותו המקסימאלית של המוצר.

בנק הדם הטבורי במרכז הרפואי שיבא פועל לפי דרישת החוק בישראל ולפיכך הוא עבר הסמכה ונמצא תחת פיקוח של התקנים המחמירים בעולם הייחודיים לבנקי דם טבורי. ההסמכות מקנות לבנק חברות ברשת בנקי דם חבל הטבור FACT-NetCord. בנוסף, בנק הדם הטבורי של המרכז הרפואי שיבא הינו בנק הדם הטבורי היחיד בישראל שקיבל הסמכה בינלאומית מארגון AABB והיחידי שחבר ומפוקח ע"י ארגון NMDP - National Marrow Donor Program, הארגון העולמי בעל התקנים המחמירים ביותר בנושא שמירת תאי גזע להשתלת מח עצם. בהתאם לכך, פועלת טבורית בכפוף לנוהלי איכות קפדניים לאורך כל הדרך החל מהכשרת המיילדות וכלה באיסוף, בדיקות ואחסון המוצר. שירותי החברה מתבצעים על ידי עובדי טבורית ועובדי המרכז הרפואי שיבא תל השומר על מנת שלא להסתמך על גורם חיצוני שלא הוכשר כהלכה.חזרה לשאלות
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton