אישורים והסמכות טבורית בנק דם טבורי

הסמכה של משרד הבריאות
doc_icon היתר הפעלה של משרד הבריאות
לבנק דם טבורי פרטי של שיבא (טבורית) לשנים 2019-2023 (עברית) 
להורדת המסמך»

doc_icon היתר הפעלה של משרד הבריאות לבנק דם טבורי פרטי של שיבא (טבורית) לשנים 2017-2020 (אנגלית) 
להורדת המסמך»

אישור בעלות על הבנק
doc_icon אישור התחייבות ובעלות המרכז הרפואי שיבא על בנק הדם הטבורי. להורדת המסמך»

אישורים בנושא תקנים
doc_icon תקן FACT-NetCord אישור המרכז הרפואי "שיבא" על עמידת הבנק הטבורי המשפחתי בתקן FACT-NetCord הנדרש עפ"י חוק הדם הטבורי בישראל ושימור בשקיות מפוצלות ביחס 20:80.  להורדת המסמך»

doc_icon דרישתתקן FACT-NetCord להקפאה בשקיות מפוצלות - תקן FACT-NetCord, מהדורה רביעית 1/1/2010 - הנחיות בדבר הצורך בשימור תאים ממקור אנושי בשקיות מפוצלות ולא במבחנות וכללים נוספים. להורדת המסמך»

doc_icon דרישת תקן FACT-NetCord להקפאת דם היולדת - התקן קובע, כי בנוסף להקפאת מנת הדם הטבורי, יש להקפיא שתי מבחנות דם ורידי של היולדת שנלקח ביום הלידה, לצורך המשך ביצוע בדיקות במידה ומפשירים את מנת הדם הטבורי לצורך שימוש רפואי. להורדת המסמך»

doc_iconרישום ב- FDA -  בנק הדם הטבורי הציבורי והפרטי של המרכז הרפואי "שיבא" תל-השומר מאושר ע"י FDA (מנהל התרופות האמריקאי), לרבות הטכנולוגיה, המכשור, הבדיקות, הרישומים ותהליכי העבודה. למידע באתר שיבא»

doc_iconתקן AABB - אישור על הסמכה המתמחה בבנקי דם טבורי לפי תקן AABB. להורדת המסמך»

doc_iconתקן NMDP - אישור על הסמכת המרכז הרפואי שיבא לעמידה בתקן NMDP. להורדת המסמך»

doc_iconהקפאה בשקיות - חוות דעת רפואית - חוות דעת בנושא הקפאה בשקיות מול מבחנות מטעם ד"ר טרבס, מנהל בנק הדם הטבורי המשפחתי, שיבא. להורדת המסמך»

מסמכים בנושא פוליסת ביטוח
doc_icon מידע מהותי פוליסת יחיד. להורדת המסמך»


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
mircas clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton