concept-pic-Shiba

המרכז הרפואי שיבא מוביל את הישגי המדע והרפואה בישראל ומתקיימת בו פעילות אקדמית ומחקרית מובילה ומגוונת. הוא משמש כמרכז לימוד עבור בית הספר לרפואה ע"ש סאקלר של אוניברסיטת תל-אביב. מספר הלידות בשיבא מגיע לכ- 11,000 בשנה.
טבורית משווקת בבלעדיות את שירותי בנק הדם הטבורי המשפחתי והציבורי השייך למרכז הרפואי שיבא תל השומר והממוקם בשטח בניין המעבדות בו.טבורית והמרכז הרפואי שיבא תל השומר רואים להם כמטרה אחת לקדם את חזון בנק הדם הטבורי. בבנק הדם הטבורי של שיבא נמצאים בכפיפה אחת בנק דם טבורי משפחתי ובנק דם טבורי ציבורי. לכל אחת ואחד שמורה הזכות להחליט, האם לשמור את מנת הדם הטבורי של ילדיו בבנק הדם המשפחתי עבורו ועבור משפחתו או לתרום את מנת הדם הטבורי לטובת הכלל.

בבנק הדם הטבורי הציבורי והמשפחתי של המרכז הרפואי שיבא תל-השומר מתבצע שימור דם טבורי ע"י צוות מעבדה אחד ובתנאים זהים, בהסמכת משרד הבריאות ובכפוף לתקנים בינלאומיים מחמירים לבנקי דם טבורי. אחת המטרות היא לוודא כי המנות שומרות על איכותן ותקינותן בעת הפשרה לאחר שימור ממושך. בנק דם טבורי ציבורי בתל השומר עובר ביקורות קבועות, מהן נהנה גם הבנק המשפחתי.

בבנק הדם הטבורי המשפחתי בתל השומר, נשמרות מנות דם טבורי באופן אישי לשימוש ע"י בעל המנה ו/או משפחתו. כל מנות הדם הטבורי האישיות מלוות בפוליסת ביטוח המכסה את עלויות השימוש במנה במקרה הצורך עבור הילוד. את הכיסוי הביטוחי ניתן להרחיב עבור כל המשפחה.

המרכז הישראלי המוביל בהשתלות תאי גזע

דם טבורי תל השומרבבנק דם טבורי תל השומר התבצעו בשנים האחרונות השתלות מוצלחות של דם טבורי בחולים עם מחלה ממאירה או תורשתית.

בנק דם טבורי תל השומר הוא הראשון והגדול בישראל ומן המתקדמים בעולם. הבנק פועל בראשותו של פרופסור ארנון נגלר - מנהל המערך ההמטולוגי של בית החולים, מדען ומומחה בעל שם עולמי בנושא השתלות תאי גזע בכלל, ותאי גזע מדם טבורי בפרט. פרופ' נגלר עומד בראש הוועדה המדעית של טבורית.

בדו"ח המסכם את שנת 2006 באירופה, מציין הארגון האירופי להשתלות דם ומח עצם EBMT, כי "שיבא מוביל בתחום השתלות מח עצם בישראל, ובין המרכזים המובילים באירופה". הדו"ח מסכם גם את העלייה העצומה בשימוש בדם טבורי וכי שיבא הוא המרכז הישראלי המנוסה ביותר בהשתלות מסוג זה. המחלקה בראשותו של פרופ' נגלר הייתה הראשונה בארץ שהצליחה להשלים תהליך של השתלת דם טבורי שמקורו בשתי תרומות שונות במבוגרים בהצלחה מרובה.

מבנק דם טבורי תל השומר יצאו מנות דם טבורי להשתלות תאי גזע שעברו בהצלחה בארץ ובחו"ל כולל ארה"ב.


קישורים ומידע נוסף

מנהל בנק דם טבורי תל השומר פרופ' ארנון נגלר
טל' 03-5305830, פקס 03-5305377
דוא"ל This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

הסמכה ותקנים לבנק דם טבורי תל השומר
אתר המערך ההמטולוגי של שיבא, תל השומר
אתר המרכז הרפואי שיבא, תל השומר
אתר בנק דם טבורי תל השומר


הערות:
1. ההצלחה בכל טיפול, כולל טיפול בהשתלת דם טבורי, תלויה בגורמים רבים כגון: מצב החולה, סוג המחלה, ההתאמה בין התורם לנתרם וגורמים נוספים.
2. האיסוף וההקפאה בבנק הפרטי כרוכים בתשלום.


שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
mircas clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton