stemCells
תאי גזע נקיים ובלתי ממוינים ותאי גזע מסווגים מלווים אותנו מרגע ההפריה לכל אורך חיינו, ויש להם תפקיד מרכזי בתהליכי ההתחדשות והטיפול בגופנו.
תאי גזע מדם טבורי הם בעלי היכולת לייצר את הכדוריות האדומות, הלבנות והפלזמה. זו הסיבה לכך שניתן להשתמש בהם לטיפול...
תאי גזע משמשים מזה שנים לטיפול במחלות סרטן הדם כגון לוקמיה ולימפומה, במחלות גנטיות כגון טלסמיה ופנקוני-אנמיה ובמחלות...
שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
mircas clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton