concept-pic-insurance-policy

כשאתם שומרים דם טבורי בטבורית, אתם מקבלים פוליסת ביטוח יחודית אשר תעמוד לרשותכם במקרה של שימוש במנה.

להלן יתרונות מרכזיים של הפוליסה הניתנת באמצעות "כלל בריאות" חברה לביטוח*:

  • הפוליסה לילוד ניתנת כחלק אינטגראלי משירות טבורית.
  • הפוליסה מכסה השתלת תאי גזע עצמית או מתורם זר.
  • כיסוי ביטוחי עד 4,023,453 ש"ח.
  • ללא הצהרת בריאות לילוד.
  • פוליסה ל- 15 שנה.
  • פיצוי של 57,133 ש"ח במקרה בו ההשתלה כוסתה ע"י גורם אחר.
  • גמלה חודשית בגובה 3,018 ש"ח למשך 12 חודשים לאחר השתלת תאי גזע (לילד מתחת לגיל 18 מחצית מהסכום).

כיסוי לשימוש במנת דם טבורי

הפוליסה מכסה את כל העלויות הכרוכות בשימוש במנת דם טבורי לכל מחלה, ללא רשימת מחלות. הפוליסה תשפה שיפוי מלא כל הליך רפואי מדעי הן למחלות בהן ניתן להשתמש בתאי גזע כבר היום (כאלה שמכוסות בסל הבריאות, וכאלה שאינן, כגון סרטן השד), וכן במחלות בהן ניתן יהיה להשתמש בתאי גזע בעתיד.
לנוחיותכם, מילון מושגי ביטוח בכדי לסייע לכם להבין לגמרי את כלל המושגים הקשורים לפוליסת הביטוח.

ריכוז תנאי פוליסת ביטוח של טבורית >>
מידע מהותי פוליסת טבורית>>

שותפים עסקים   מקבוצת טבורית
mircas clal-briut tarya cord blood   logotaburitlogo-taburiton